Cantorij

De "cantorij van de dorpskerk te Durgerdam", opgericht in het jaar 2007, werkt mee aan zo'n 8 a 10 vieringen per jaar. Wij zijn een klein koor dat zich ten doel stelt een liturgische bijdrage te leveren aan de zondagse kerkdiensten. Geoefend wordt er iedere eerste en derde zondag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur. Soms ook een extra repetitie, indien nodig, in de dorpskerk te Durgerdam, een waterstaatskerk met een monumentaal interieur (1e helft 17e eeuw) en een schitterende akoestiek.

 

Om onze cantorij in stand te houden zoeken wij nog een bas, tenor en een alt. Naast viering ondersteunende liederen zingen wij muziek van componisten uit alle tijden.

 

 

Inlichtingen bij de cantor, Christiaan Helfensteijn, tel. 075-6172275, of bij Hennie Koopman , tel. 020-4904479.