Diaconie

Net zoals de kreet "kerkvoogdij",  zegt de kreet "diaconie" veel mensen niet veel. De diaconie van de dorpskerk Durgerdam heeft als tweede pilaar vele taken. De dorpskerk Durgerdam valt niet onder de gemeente Amsterdam. We liggen echter wel tegen Amsterdam aan in het mooie landelijk Noord aan het IJsselmeer. Deze site zegt over de diaconie en zijn functie binnen de kerkelijke organisatie:

"De Hervormde Diaconie is een eeuwenoude instelling ten behoeve van mensen in noodsituaties. Eeuwenoud, maar bij de tijd. Vroeger, toen er van overheidswege nog geen sociaal zekerheidsstelsel was, deed de Diaconie aan armenzorg. Tegenwoordig ondersteunt en initieert de Diaconie allerlei initiatieven in de stad, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak-en thuislozen, (illegale) migranten en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum. De Hervormde Diaconie werkt daarbij nauw samen andere organisaties, kerkelijk en niet-kerkelijk. Zo wordt nauw samengewerkt met de diaconieën van de andere 'Samen op Weg'-kerken in Amsterdam (de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente) en met de andere kerken die lid zijn van de Raad van Kerken Amsterdam (de Rooms-Katholieke Kerk en enkele kleinere kerken)."

In tegenstelling tot de kerkvoogdij zijn de meeste diaconieën naast de genoemde lokale aktiviteiten (en dus ook de diaconie van de dorpskerk Durgerdam) ook actief betrokken  bij de ondersteuning van regionale, nationale en  mondiale projekten en intiatieven.