Informatie

INFORMATIE OVER DE DORPSKERK DURGERDAM.

De begeleiding : Ds. Bara van Pelt,

Organisten zijn:

Chris Helfensteijn tel.075-6172275.

Simon Plemp tel.020-6333183(weekend) 058-2131050 (door de week)

 

BANKREKENINGEN VOOR BETALINGEN EN BIJDRAGEN (zie ook ANBI info).

CvK Protestantse Gemeente Durgerdam NL19RABO 0373 7184 03

Diaconie Protestantse Gemeente Durgerdam NL21RABO 0373 7368 94

 

BEZOEK EN PASTORAAT.

In Durgerdam worden mensen van 80 jaar en ouder bezocht door leden van de Bezoekgroep Durgerdam. Deze Bezoekgroep valt onder de taakgroep Diaconaat en Zorg maar is samengesteld uit een doorsnede van de Durgerdamse bevolking.Meer informatie over het bezoekwerk bij Ans Beilschmidt tel. 020-4904479 of bij Ria Wouters tel.020-4904237.

 

BEGRAFENISSEN.

Als coordinatoren voor de begrafenissen kunt U contact  opnemen met

1. Dorette Porsius , Durgerdammerdijk 35, tel.020-4904633

2. Wil Porsius, Durgerdammerdijk 34,         tel.020-4904250

3. Ria Wouters,Durgerdammerdijk 160,       tel.020-4904237

4. Gusta Geleijnse, Durgerdammerdijk 205 tel. 06-14683473

 

INFORMATIE KOSTERS.

Drikus Bakker, Durgerdammerdijk 102 tel.020-4904741

 

NIEUWSBRIEF EN DORPSKERKDURGERDAM.NL

Redactie nieuwsbrief:  Ds. Bara van Pelt

Webmaster: Ewald Bloem tel. 0652480187

 

BEZOEKADRES

Durgerdammerdijk 76 (Kerkepad)

VERHUUR KERKGEBOUW

 

Femke de Graaf
06-24 54 44 60
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SCRIBA

Hanna van Dorssen
Postadres :Durgerdammerdijk 65, 1026 CB  Amsterdam


KERKELIJK BUREAU

Hennie J.A. Koopman, Durgerdammerdijk 65, 1026 CB  Amsterdam, 020-4904479