Vieringen

Op iedere 2e en laatste zondag van de maand is er een viering in de kerk.
Alle vieringen beginnen om 10.30 uur.

2e zondag van de maand
liturgisch wat meer traditionele viering.

Laatste zondag van de maand
viering met een thematisch en experimenteel karakter waarin altijd een kunstvorm wordt uitgelicht en ons helpt in gesprek te komen met het Bijbelverhaal van die zondag.

Hoogfeesten en vespers
Ook de hoogfeesten, Pasen, Pinksteren en Kerst, worden uiteraard gevierd. Op Goede Vrijdag wordt een vesper gehouden die begint om 19.30 uur.

Instrumenten in de kerk
De kerk bezit ter ondersteuning van de vieringen en ten behoeve van concerten, een tweetal instrumenten: een kabinet-orgel van J.J. Vool uit 1810 en een vleugel.


Elkaar de ruimte geven
In de Dorpskerk Durgerdam is veel mogelijk. Dingen liggen er niet voor eens en altijd vast. Wie wil kan een inbreng hebben in de vieringen, in activiteiten en op beleidsniveau.